Princess Raccoon (2005)

Ziyi Zhang - Jo Odagir

Princess Raccoon (2005)

Promo Flyer

Pistol Opera (2001)

Pistol Opera (2001)

Lobby Advertisment

Pistol Opera (2001)

Collector's Ticket

 

Theatrical Poster - Video / Laserdisc Release

Capone Crying Hard (1985)
   [Kapone Ooi Ni Naku]
Ken Hagiwara - Yuko Tanaka - Kenji Sawada
Chuck Wilson

Zigeunerweisen (1980) 

Best Picture / Best Director
   (Like the Gypsies)
   [Tsuigoineru Waizen]
Yoshio Harada - Michiyo Ookusu

Story of Grief and Sorrow (1977)
   [Hishu Monogatari]
Yoko Shiraki - Yoshio Harada

Branded to Kill (1967)
   [Koroshi No Rakuin]
Jo Shishiso - Mariko Ogawa

 

Branded to Kill (1967)
   [Koroshi No Rakuin]
Jo Shishiso - Mariko Ogawa

Italian 4-Sheet - First Release 1969

 

Toyko Drifter (1966) 
   [Tokyo Nagaremono]
Tetsuya Watari - Chieko Matsubara

Toyko Drifter (1966) 
   [Tokyo Nagaremono]
Tetsuya Watari - Chieko Matsubara

German - First Release

Elegy to Violence (1966) 
   [Kenka Ereji]  aka Born Fighter
Hideki Takahashi - Junko Asano

Carmen From Kawachi (1966)
   [Kawachi Karumen]
Yumiko Nogawa - Ruriko Ito

Story Of A Prostitute (1965) 
   [Shunpu-den]  aka Joy Girls
Tamio Kawaji - Yumiko Nogawa

 

Tattooed Life (1965)
  [Irezumi Ichi-dai]
aka One Generation of Tattoos
Hideki Takahashi - Akira Yamauchi

 

Story of Akutaro: 
In Spite Of An Unlucky Star (1965)

   [Akutaro-den: Warui Hoshi No Shita Demo]
aka Story Of Bastards:  Born Under A Bad Star
Ken Yamauchi - Jun Tatara

 

Gate of Flesh (1964) 
   [Nikutai No Mo]
Jo Shishido - Yumiko Nogawa

 

Flowers and the Angry Waves (1964)
   [Hana To Doto]
Akira Kobayashi - Chieko Matsubara

 

Blood Doesn't Forgive (1964)
   [Oretachi No Chi Ga Yurusania]
Akira Kobayashi - Hideki Takahashi

Wild Beast of Youth (1963) 
   [Yaju No Seishun]  aka  Youth of the Beast
Jo Shishiso - Ichiro Kijima

 

Detective Office 23: Damn The Villains! (1963)
  [Tantei Jimusho 23: Kutabare Akuto-domo]
Jo Shishido - Reiko Sasamori

Kanto Wanderer (1963)
  [Kanto Mushuku]
Akira Kobayashi - Hiroko Ito

Kanto Wanderer (1963) LASERDISC
  [Kanto Mushuku]
Akira Kobayashi - Hiroko Ito

 

Bad Boy (1963)
   [Akutaro] aka  The Bastard
Ken Yamauchi - Masaku Izumi

Man with The Hollow-Tip Bullets (1961)
  [Sandan-ju No Otoko] aka Man With A Shotgun
Hideaki Nitani - Izumi Ashikawa

Blue Breasts (1958)
   [Aoi chibusa]  aka Young Breasts 
Akira Kobayashi - Sachiko Hidari

 

Style to Kill - 2001

Encore film retrospective poster